Sviečky

Mihotajúci sa plameň sviečky aj panelákovému človeku pripomína historickú minulosť jeho predkov....

14th dec