Zhorená zásuvka

Bez elektriny si nevieme dnešný život predstaviť. Bez nej by ani nevznikol...

01st jan